• Dulegaunda, Tanahun
  • Call: 065-571455
  • Sun - Fri: 9.00am - 05.00pm

मिति २०८०/०४/३० गते, डा. अभिषेक पौडेल (Surgeon), डा दिनेश शर्मा र सृजना खनाल (Scrub Nurse) द्वारा यस शुक्लागंडकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री कृष्ण राज पण्डित ज्युको Sebaceous cyst को शल्यक्रिया भएको छ।

  • GP Koirala
  • August 17, 2023

Share This Post:

Do You Need Any Medical Help?

Please Call Now: 065-571455