कृयाकलाप

हालका कृयाकलापहरु

  • सेवाको निरन्तरता
  • नँया संरचनाको कागजात(Document) तयारी
  • २०७३ आषाढ मसान्त सम्म सेतिगंगा सामुदायिक अस्पतालले दिदैं आएको दैनिक सेवालाई निरन्तरता दिइएको र सेवाको गुणस्तर र विरामीको उपस्थितिमा केही सुधार भएको देखिन्छ , जसले गर्दा अस्पतालको दैनिक आम्दानीको साथै राज्यको तर्फबाट जनतामा स्वास्थ्यको योगदान बढ्न गएको छ ।
कृयाकलाप

Opening Hours

Give Us Message

Contact Address