परियोजना

सम्पन्न गर्नुपर्ने तात्कालिक लघु परियोजना :

  • पृथ्वी राजमार्गबाट केन्द्रको जग्गा सम्म जोड्ने झरौटा खोल्सीमा पुल निर्माण गर्ने ।
  • हालको भवनलाई मर्मत एवं केही संरचना निर्माण गरी तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ।
  • आवधिक र गुरुयोजनाको कागजात तयार गर्ने ।

Opening Hours

Give Us Message

Contact Address