• Dulegaunda, Tanahun
  • Call: 065-571455
  • Sun - Fri: 9.00am - 05.00pm

धुम्रपान मा कति खर्च गर्नु हुन्छ ?

तलको धुम्रपान लागत क्यालकुलेटर प्रयोग गरी हेर्नुहोस

एक प्याकेटमा कतिवटा चुरोट पाउनु हन्छ?

रू

एक दिनमा कतिवटा चुरोट पिउनुहुन्छ?

रू

एक प्याकेट चुरोटको लागि कति रू. तिर्नु हुन्छ?

रू

तपाइले कति वर्ष धुमपान गर्नुभयो?

रू

तपाईले हाल सम्म पिउनु भयो

0 चुरोट

तपाईले हाल सम्म खर्च गर्नु भयो

रु.0.00

तपाईले हाल सम्म सास लिनु भयो

0mg टार

तपाई को औसत खर्च

रु.0/हप्ता

धुम्रपानले लिन्छ ज्यान यसको सेवन कहिल्यै नगरौँ

सुर्तिजन्य पदार्थमा पाइने एक किसिमको च्यापच्याप लाग्ने हानिकारक रसायनिक तत्व टार हो

धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ त्यागौ र निरोगी बनौ

Do You Need Any Medical Help?

Please Call Now: 065-571455