• Dulegaunda, Tanahun
  • Call: 065-571455
  • Sun - Fri: 9.00am - 05.00pm
जी.पी.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा थाइरोड हर्मोन परीक्षण  शुरु

जी.पी.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा थाइरोड हर्मोन परीक्षण शुरु

  • GP Koirala
  • February 7, 2023

यस केन्द्रमा CLIA मेशिन (CL-900i) जडान भए पश्चात यस अस्पतालको प्रयोगशाला विभागमा आज मिति २०७९ /१०/२४ गते देखि नियमित रुपमा थाइरोड हर्मोन (TFT) परीक्षण शुरु भएको छ।

Share This Post:

Do You Need Any Medical Help?

Please Call Now: 065-571455