• Dulegaunda, Tanahun
  • Call: 065-571455
  • Sun - Fri: 9.00am - 05.00pm

३८ वर्ष महिलाको दाहिने छातीको fibroadenoma को शल्यक्रिया सफल।

  • GP Koirala
  • July 4, 2023

मिति २०८०/०३/१८ गते डा. रमेश घिमिरे (Anesthesiologist), डा. अभिषेक पौडेल (Surgeon) र डा. निश्चल सोती (Surgeon) र प्रनिता उदास (Scrub Nurse) द्वारा ३८ वर्ष महिलाको दाहिने छातीको fibroadenoma को शल्यक्रिया (Excision of Giant Fibroadenoma of Rt. Breast) सफल भएको छ।

# Filename View Download
1 IMG_5019 View Download

Share This Post:

Do You Need Any Medical Help?

Please Call Now: 065-571455