• Dulegaunda, Tanahun
  • Call: 065-571455
  • Sun - Fri: 9.00am - 05.00pm

Femoral Hernia को शल्यक्रिया

  • GP Koirala
  • July 4, 2023

मिति २०८०/०३/११ गते डा. रमेश घिमिरे(Anesthesiologist), डा. अभिषेक पौडेल र डा. निश्चल सोती (Surgeon) र सिर्जना खनाल (Scrub Nurse) द्वारा ७४ वर्ष वृद्वको Femoral Hernia को शल्यक्रिया (Rt. Sided femoral hernioplasty ) सफल भएको छ।

# Filename View Download
1 IMG_5020 View Download

Share This Post:

Do You Need Any Medical Help?

Please Call Now: 065-571455